Coroczne wypłaty czternastych emerytur coraz bliżej. Rządowy projekt został przyjęty przez Sejm, teraz zajmie się nim Senat. Kto będzie mógł liczyć na dodatkowe świadczenie? Ile będzie wynosić kwota „czternastki” i kiedy emeryci mogą spodziewać się wypłaty?

Czternastą emeryturę w pełnej wysokości dostaną ci seniorzy, którzy pobierają świadczenia w kwocie do 2900 zł brutto. Powyżej tego pułapu działać będzie zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że „czternastka” będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia 2900 zł brutto. Warto zaznaczyć, że minimalna kwota czternastej emerytury wyniesie 50 zł.

O ile w 2022 r. „czternastki” były zwolnione z podatku dochodowego, o tyle teraz zostaną obciążone PIT-em. Seniorzy będą płacić i zaliczkę na podatek, i 9 proc. składkę zdrowotną. Rząd liczy, że dochody z PIT zwiększą się dzięki czternastkom o ponad 700 mln zł, a wpływy do NFZ o ponad miliard złotych.

Wypłatę „czternastki” w 2023 r. zaplanowano na koniec sierpnia oraz na wrzesień. Świadczenie wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności (tj. 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca). Do mundurowych i osób, które dostają świadczenia przedemerytalne z ZUS „czternastki” trafią we wrześniu.

W celu otrzymania „czternastki” nie trzeba składać wniosku, zarówno o wypłatę, jak i o naliczenie kwoty świadczenia. ZUS dokonuje przelewów z automatu.

Czternasta emerytura nie wlicza się do dochodu wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, więc nie jest brana pod uwagę przy weryfikacji uprawnień do dodatków i zasiłków, w których obowiązuje kryterium dochodowe. „Czternastka” jest też wyłączona spod zajęć komorniczych.