– Jezus zaprasza do wzajemnego miłowania siebie – przekonuje ks. Leszek Tokarzewski. Kapłan za pośrednictwem portalu kamienskie.info, po raz kolejny przekazuje wszystkim „Słowo na Niedzielę”.

Dziś w tym współczesnym, jakże złożonym świecie, w którym obecnie żyjemy, gdzie dobro i zło przeplata się. Gdzie ciągle gdzieś pędzimy, ciągle w biegu jesteśmy. Jesteśmy często kuszeni, aby spojrzeć na nasz los, na nasze życie jak na złą nowinę. Ale my, my tu zebrani. My chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do działania, do głoszenia, w tym jakże brutalnym i niesprawiedliwym świecie, dobrej nowiny. Nowiny o Jezusie Chrystusie!

Jezus mówi nam, abyśmy : „się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” (Jan 13,34). I my powinniśmy w dobry, przejrzysty sposób zająć się wprowadzaniem w życie Słowa Bożego. Naszym obowiązkiem jest głoszenie, wszędzie i o każdej porze świadectwa wiary. To dziś w tych ciężkich, w tych trudnych czasach musimy głosić Dobrą Nowinę i Ewangelię , która jest niczym innym jak samym Jezusem Chrystusem.

„Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych” (2Kor 4,7). Skarb? Jaki skarb? I tu każdy z Was od razu pomyślał o wielkich kwotach, bogactwach, klejnotach… Lecz nie, nie o tym mowa. Ten skarb to słowo samego Boga, a tym glinianym naczynie jesteśmy my! Ten skarb mimo tego, że jest taki wyjątkowy, taki cenny nie może należeć tylko do nas. Nie możemy zachować go tylko dla siebie, ale powinniśmy się nim dzielić.

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…) Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20). Nasz kochany Jan Paweł II napisał kiedyś : „kto naprawdę poznał Chrystusa, nie może zatrzymać go tylko dla siebie, powinien to ogłosić”. Zaufajmy więc Bogu i z ufnością głosimy Ewangelię. Szerzymy ją za pomocą wszelkich dostępnych środków i we wszystkich możliwych miejscach. Szerzmy ją słownie, uczynkami i myślą. Czy to w gazecie czy też w internecie.

” Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” (Flp 4,5). Papież Jan Paweł II mówił, że należy korzystać z nowych technologii. Korzystać bez wahania, bez wstydu. Należy szerzyć Dobrą Nowinę Kościoła, i pamiętać, że będąc dobrym człowiekiem, otwierając się na innych, otwierając a także czasem zmieniając nasze serca… Będziemy w stanie zmienić nasz świat na lepsze.

ks. Leszek Tokarzewski