– Mieszkańcy psioczą i narzekają na szpital podważając sens jego istnienia, a gdy tylko jest mowa o jego likwidacji, czy też ograniczeniu działalności, natychmiast wszyscy stają w jego obronie – napisał za pośrednictwem portalu społecznościowego radny i członek Zarządu Powiatu Krzysztof Kronenberg. 

Historia likwidacji kamieńskich szpitali, dla których organem założycielskim był Powiat Kamieński ma swój początek blisko 17 lat temu. Wtedy to Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zaczął przynosić straty. Został postawiony w stan likwidacji jeszcze w 2001 roku, tj. w I kadencji. Powstała natomiast spółka Integrator mająca zarządzać szpitalem. W drugiej kadencji zdecydowano o likwidacji Integratora, a ówcześnie rządzący Zarząd Powoiatu pod przewodnictwem starosty Anatola Kołoszuka powołał w 2002 roku nową jednostkę: Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego.

Placówka rozpoczęła działalność z czystym kontem, ale powszechne problemy z finansowaniem służby zdrowia i sposób zarządzania jednostką doprowadziły w dwa lata do kolejnego zadłużenia dochodzącego do 5 milionów złotych. W 2005 również ten Szpital postawiono w stan likwidacji. Wówczas działalność na mieniu szpitalnym rozpoczęła Spółka EMC.

W 2014 roku staroście Beacie Kiryluk udało się spłacić wszystkie zobowiązania, poprzez sięgnięcie po pożyczkę od Skarbu Państwa oraz wprowadzenie Programu Postępowania Naprawczego w Powiecie.

Widzę, jak wiele jest komentarzy na temat kamieńskiego szpitala. Osobom, które są bardzo zbulwersowane, polecam zapoznanie się z sytuacją ekonomiczną szpitali w naszym województwie. Wynika z niej, że szpitale publiczne, poza szpitalami w większych miastach, są bardzo zadłużone. Umowa dotycząca naszego szpitala jest bardzo niekorzystna, ale trzeba mieć na uwadze czas w jakim została ona zawarta. Wielki dług generowany w trybie astronomicznym co miesiąc. Umowa jest taka jak jest. EMC musi świadczyć usługi medyczne i rozwiązanie umowy może nastąpić za obopólna zgodą. Kto analizuje budżet naszego powiatu wie, jakie na dzisiaj jest zadłużenie z tytułu spłaty zobowiązań po likwidacji szpitala w 2005 r. Są głosy, że niektórzy chcieliby mieć swój szpital powiatowy publiczny, ale często na to, co chcemy nas po prostu nie stać. Współpraca starosty i zarządu powiatu ze szpitalem, w ograniczonym zakresie na co pozwalają przepisy, w tym wspólne zobowiązania zawarte w umowie, są właściwe. Władzom samorządowym zależy na tym, aby opieka zdrowotna w powiecie kamieńskim była na właściwym poziomie, co się powinno przełożyć na bezpieczeństwo pacjentów. Jednak spółki handlowe kierują się swoimi prawami. Tu ważny jest bilans zysków i strat. Mam nadzieję, że w Kamieniu Pomorskim opieka zdrowotna będzie sprawowana na wysokim, odpowiednim do potrzeb poziomie. Czytając komentarze nie mogę zrozumieć osób, które w różny sposób negatywnie komentują rozwój sytuacji, nie mając pojęcia nawet w podstawowym zakresie o tym zagadnieniu. Zachęcam przed wypowiedziami do lektury przede wszystkim przepisów dotyczących opieki zdrowotnej oraz zapoznania się z trendami jakie panują obecnie w naszym kraju, negatywnej polityce obecnego rządu w zakresie opieki zdrowotnej. Wreszcie zachęcam do analizy bieżącej sytuacji ekonomicznej naszego powiatu – stwierdza radny Kronenberg.