Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy. Od kandydatów wymaga wyższego wykształcenia, obywatelstwa polskiego, co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym, pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność oraz znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.