W Urzędzie Miejskim w Dziwnowie odbyły się konsultacje społeczne, których myślą przewodnią, było uzyskanie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania odtworzonego Posterunku Policji. Z uczestnikami spotkali się: Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim mł. insp. Leszek Nowak oraz policjanci z dziwnowskiego posterunku.

Głównymi tematami poniedziałkowego (29.10.2018 r.) spotkania były: ocena i opinia mieszkańców na temat aspektów funkcjonowania odtworzonego Posterunku Policji w Dziwnowie – propozycje zmian w funkcjonowaniu posterunku; stopień wpływu Posterunku Policji w Dziwnowie na poziom bezpieczeństwa gminy Dziwnów; rozwiązywanie problemów najbardziej uciążliwych społecznie; zasady tworzenia Posterunku Policji oraz udział samorządu lokalnego w jego powstawaniu.

Takie i podobne spotkania będą kontynuowane. Jak podkreślił Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim mł. insp. Leszek Nowak: „Jesteśmy dla społeczeństwa i pragniemy współpracować. Naszą ideą jest i będzie przybliżanie Policji społeczeństwu”.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim