Szanowni Mieszkańcy Gminy Wolin oraz przebywający na terenie Gminy Goście!

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia spowodowaną zatruciem rzeki Odry mającej wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy informuję, że osoby odpowiedzialne z ramienia Urzędu Miejskiego za Zarządzanie Kryzysowe w Gminie oraz Burmistrz i Sekretarz Gminy posiadają bieżący kontakt z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Wojewódzkim i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wszelkie działania realizowane na terenie gminy odpowiadają realnemu zagrożeniu.

W Gminie Wolin uruchomiono dyżur osób pod numerem 502279964 oraz 516179516. Informacje o zagrożeniach można kierować całodobowo.

W sytuacjach realnego zagrożenia dla mieszkańców Gminy Wolin, które poparte zostaną badaniami właściwych służb odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, Burmistrz Wolina powiadomi mieszkańców właściwym komunikatem.