Kwalifikacja wojskowa w 2023 r. odbędzie się w innym terminie, niż pierwotnie planowano. Potrwa też dłużej – wynika z nowej wersji projektu rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort podał również kolejne szczegóły dot. ćwiczeń żołnierzy pasywnej rezerwy.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 17 kwietnia, a zakończy 21 lipca 2023 r. Potrwa 66 dni roboczych z wyłączeniem 2 maja i 9 czerwca. Pierwotny plan stanowił, że badania poborowych odbędą się między 3 kwietnia a 30 czerwca.

Z rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że stawić się przed komisją lekarską będzie musiało 230 tys. osób. I to nie tylko dziewiętnastolatków. Komisje ocenią ich zdolność do pełnienia służby wojskowej. Jeśli chodzi o mężczyzn, to na kwalifikację muszą stawić się urodzeni w 2004 r., a także osoby z roczników 1999-2003 r., które nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed komisjami stanąć mają też kobiety urodzone w latach 1999-2004, które mają kwalifikacje przydatne dla wojska. Albo te panie, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą kierunki: lekarski, weterynaryjny, pielęgniarski, psychologiczny, analityki medycznej oraz ratownictwa medycznego.

Projekt rozporządzenia MON rzuca też więcej światła na ćwiczenia wojskowe żołnierzy pasywnej rezerwy. Czyli tych, którzy kategorię zdolności do służby już mają. Innymi słowy – w kwalifikacji już wzięły udział. „Rzeczpospolita” informuje, że ćwiczenia wojsko będzie mogło planować w wymiarze dwóch dni w przypadku rezerwistów bez przeszkolenia wojskowego i złożonej przysięgi. 16 dni na poligonie czeka tych, którzy przeszkolenie i przysięgę mają za sobą.

„Rz” podaje, że wezwany na ćwiczenia będzie miał 24 godziny na zameldowanie się w jednostce. Powołani mogą jednak liczyć na rekompensatę finansową. Rekompensata nie może przekroczyć 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym pełnienie służby. W 2022 r. wynosiło 6653,67 zł. Świadczenie jest do tego pomniejszone o uposażenie rezerwisty.