Często podczas kontroli drogowej policjant zwraca się do kierowcy używając formy Pan/Pani i jego imienia, np. „Pani Anno”, „Panie Janie”. Z założenia ma to zmniejszyć stres podczas kontaktu z policją. Tymczasem Komenda Główna uważa, że taki zwrot może powodować dodatkowy dyskomfort u kontrolowanego.

O piśmie z takimi zaleceniami, wysłanym do Komend Wojewódzkich Policji w całym kraju, jako pierwsza poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Można w nim przeczytać, że funkcjonariusz policji w każdej sytuacji służbowej powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania i używać zwrotów grzecznościowych. „Nie jest natomiast uzasadnione wzbogacanie formy 'Pan/Pani' imieniem danej osoby. Może to wzbudzać w kontrolowanym dyskomfort i poczucie zmniejszonego dystansu między nim a policjantem w sytuacji i tak często mało komfortowej dla kontrolowanego” – czytamy w liście.