Burmistrz Dziwnowa przedstawił Radzie Miejskiej w Dziwnowie Raport o stanie Gminy Dziwnów. Obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2018 roku. Zgodnie z przepisami, głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dziwnów za 2018 rok, zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Ci ostatni mogą to zrobić poprzez wypełnienie specjalnego formularza do debaty.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dziwnowie. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym – „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Dziwnów, odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie (parter). W związku z powyższym, zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) do godziny 15.00 w biurze Rady Miejskiej  w Dziwnowie.

Raport o stanie Gminy Dziwnów znajduje się w linku: RAPORT O STANIE GMINY DZIWNÓW ZA ROK 2018

Formularz zgłoszenia do debaty znajduje się w linku: ZGŁOSZENIE DO DEBATY