W czwartek, 31 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Golczewie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania na stopień nauczyciela mianowanego.

Trzeci szczebel awansu otrzymały:

▪️ Pani Anna Przychodzeń nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie,

▪️ Pani Magdalena Michałowska nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie,

▪️ Pani Maja Orszulak nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej,

▪️ Pani Monika Górecka nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymują nauczyciele, którzy po uzyskaniu poprzedniego awansu na stopień nauczyciela kontraktowego odbyli staż (2 lata i 9 miesięcy) oraz zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.