Zbiory kamieńskiego Muzeum wzbogaciły się o kolejne pozycje obrazujące wieś Trzęsacz oraz ruiny tamtejszego kościoła św. Mikołaja. Zdjęcia zostały wykonane najprawdopodobniej w latach dwudziestych XX w. Cenne dary pochodzą od Pana Mariusza Garbacza.

To kolejna pamiątka dotycząca Trzęsacza, w której posiadanie weszło kamieńskie Muzeum. Na początku roku w zbiory MHZK trafiły unikatowe fotografie kościoła w Trzęsaczu z końca XIX stulecia, ukazują świątynię przez zawaleniem się jej pierwszej ściany w 1901 r. Ich autorem jest kamieński fotograf Johannes Sievert.