Podczas poszukiwań prowadzonych za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na polu w okolicach Kamienia Pomorskiego, przy drodze nr 107 prowadzącej z miasta w kierunku Szczecina pan Jacek Ukowski – prezes Stowarzyszenia im. Św. Korduli natrafił na srebrną monetę Księcia Pomorskiego Bogusława XIV datowaną na 1628 rok.

Jest to podwójny szeląg (niem. Doppelschilling), duplex solidus (DS). Moneta była wybijana na terenie Pomorza pod koniec XVI i na początku XVII wieku.
Opis zabytku:

Na awersie: Gryf Pomorski skierowany w lewo, w szponach trzymający wzniesiony miecz, w otoku tytulatura księcia: BVGSLAVS/DG/DVX/SP (BVLSLAVS D(EI) G(RATIA) DVX S(TETINENSIS) P (OMERANIAE) – Bogusław z Bożej Łaski Książę Szczecińsko – Pomorski. Awers: w centralnej części monogram DS, po bokach skrócona data 28, w legendzie – skrzyżowane haki i dewiza książęcą: DEVS/ADIVTOR/MEVS – Bóg Moim Wspomożycielem.

W Muzeum znajdują się już dwie podobne monety księcia Bogusława XIV odkryte podczas budowy kwartału dominikańskiego. W imieniu Muzeum chciałbym podziękować panu Jackowi za przekazanie zabytku do naszej instytucji.