Pocisk moździerzowy, najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej odkopano podczas prac remontowych na trasie Dziwnów-Międzywodzie. Kamieńscy policjanci zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu wojskowych saperów.

Dzisiaj (7 czerwca 2018 r.) przed godziną 11:00, kamieńscy policjanci zostali zaalarmowani przez pracowników remontujących drogę na odcinku Dziwnów-Mędzywodzie, o wykopaniu niewybuchu. Mundurowi zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu wojskowych saperów.

Przypominamy, że niewybuchy są bardzo niebezpieczne. Ich wydobywanie lub przemieszczanie grozi kalectwem, a nawet śmiercią. W każdym przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch, należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką Policji i pod żadnym pozorem nie wolno dotykać niebezpiecznego znaleziska.

sierż. Aleksandra Berenda