Kolejna dotacja przyznana przez ministra rodziny i polityki społecznej trafi do 32 domów pomocy społecznej na Pomorzu Zachodnim. Środki w wysokości blisko 2,4 mln zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

To kolejne środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2. Dotacje mogą być przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

W ubiegłym roku wojewoda zachodniopomorski przekazał domom pomocy społecznej dodatkowe środki w wysokości 4,2 mln zł.

Podział środków według powiatów:
Powiat białogardzki – 100 967 zł
Powiat choszczeński – 67 732 zł
Powiat drawski – 43 000 zł
Powiat goleniowski – 140 664 zł
Powiat gryficki – 271 869 zł
Powiat gryfiński – 228 775 zł
Powiat kamieński – 49 989 zł
Powiat kołobrzeski – 123 604 zł
Powiat koszaliński – 430 975 zł
Powiat łobeski – 89 709 zł
Powiat myśliborski – 102 821 zł
Powiat pyrzycki – 57 075 zł
Powiat stargardzki – 40 159 zł
Miasto Szczecin – 347 428 zł
Powiat szczecinecki – 98 758 zł
Powiat świdwiński – 104 480 zł
Powiat wałecki – 36 675 zł
Gmina Miasto Koszalin – 61 106 zł