W pierwszy weekend bieżącego roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Krótkofalowców WIKING w Wolinie. Koledzy krótkofalowcy wybrali nowy zarząd Klubu oraz QSL-Managera, podsumowali dotychczasową działaność i przyjęli plan pracy na 2018 rok.

 W skład nowego zarządu weszli:

– Pan Wiesław Dyduch – SP1EG (prezes),

– Pan Leszek Brancewicz – SP1NL (kierownik radioklubu)

– Pan Robert Tomaszewski (członek zarządu).

– QSL-Managerem został kol. Grzegorz Kiljan – SP1QXK

Obecnie klub liczy dwunastu licencjonowanych nadawców.

Plan pracy na rok bieżący przewiduje między innymi:

–  udział członków klubu w światowych zawodach krótkofalarskich CQ WW 160m Contest, IOTA, Contest (współzawodnictwo radiostacji nadających z różnych wysp) oraz prestiżowych zawodach polskich SP DX Contest i Dni Morza 2018.

–  budowę sieci łączności ratunkowej (kryzysowej) w gminie Wolin w oparciu o przemiennik UKF.

–  udział amatorskich radiostacj krótkofalowych w imprezach lokalnych – Dzień Dzieciaka i Strażaka, Dni Wolina czy Festiwal Słowian i Wikingów.

–  nawiązanie współpracy z klubami krótkofalowców w miastach partnerskich Wolina oraz organizacja wspólnych aktywności eterowych.

–  podjęcie starań o przyjęcie Klubu Krótkofalowców Wiking do EPC, DIG, FT8-DMC i innych międzynarodowych stowarzyszeń krótkofalowców.

–  organizację zajęć dla młodzieży szkolnej

Klub Krótkofalowców WIKING zaprasza osoby zainteresowane w każdy czwartek od godziny 17.oo Klub mieści się w pokoju nr. 6 na drugim piętrze w budynku OSP Wolin. Szczegóły na stronie internetowej: www.sp1pkw.eu

Wiesław Dyduch – sp1eg
Dane kontaktowe: sp1pkw.wolin@gmail.com tel.: +48 502 922 459