„Klest moja miłość” to 12 minutowy materiał poświęcony twórcy kondensatora elektrycznego Ewaldowi von Kleistowi. Co zawdzięczamy odkrywcy? W jakich dziedzinach życia jest dziś wykorzystywany kondensator. O tym i wielu innych ciekawostkach w reportażu TVP zrealizowanym w Kamieniu Pomorskim.

Urodzony w 1700 r. Ewald Georg von Kleist (lub Ewald Jürgen von Kleist) studiował w Lipsku i w Lejdzie, gdzie prawdopodobnie zaczął interesować się nowymi kierunkami naukowymi, związanymi z elektrycznością. W latach 1722-1747 był dziekanem kapituły przy protestanckiej katedrze w Kamieniu Pomorskim. Zjawisko magazynowania energii elektrycznej odkrył, gdy prowadząc systematyczne badania nad sposobami wydłużenia iskry elektrycznej został boleśnie porażony zgromadzoną energią elektryczną o wysokim napięciu. Wynalazł układ fizyczny, który był pierwowzorem kondensatora elektrycznego – „flaszę Kleista”.

To „epokowe odkrycie”, które „zmieniło sposób patrzenia na elektryczność i przyspieszyło kolejne badania nad elektrostatyką”. „Doprowadziły one do powstania kondensatorów, które obecnie są powszechnie używane”.