Wybory samorządowe 2018 odbędą się w niedzielę, 21 października 2018 roku. Data drugiej tury wyborów wyznaczona została na 4 listopada 2018. Głosujący w wyborach samorządowych zadecydują o tym, kto zostanie członkiem rad gmin, miast, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także rozstrzygną, kogo zobaczymy w roli wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Zobacz jakie są zasady wyborów, jak przebiegają, kto może głosować, a także co zmieniło się w ordynacji wyborczej.

Wybory samorządowe 2018: TERMIN Decycją premiera Mateusza Morawieckiego, wybory samorządowe 2018 odbędą się w niedzielę, 21 października 2018 roku. Odpowiednie rozporządzenie znalazło się w Dzienniku Ustaw, zgodnie z poniższą informacją PKW:

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do rad oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę tych wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.

Termin wyborów samorządowych 2018: I tura – 21.10 (niedziela) II tura – 4.11 (niedziela)

Wybory samorządowe 2018. Kogo wybieramy? W wyborach samorządowych wybieramy członków do: rad gmin rad powiatów sejmików wojewódzkich Ponadto w czasie wyborów samorządowych głosować będziemy na: wójtów prezydentów i burmistrzów miast Tegoroczne wybory, zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, od 2018 odbywają się raz na 5 lat. Tyle samo wynosi również kadencja.

Kto może głosować? Zasady głosowania Czynne prawo wyborcze, które upoważnia do wybierania do rad gminy, powiatu, sejmiku, czy województwa posiada obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej, który nie jest obywatelem Polski, ale najpóźniej w dniu głosowania osiąga pełnoletniość i pozostaje mieszkańcem odpowiedniego powiatu, gminy lub województwa. Z możliwości oddania głosu korespondencyjnego skorzystać mogą jedynie osoby niepełnosprawne i starsze.

Kto nie może głosować? Kto nie będzie mógł oddać swojego głosu w wyborach samorządowych 2018? To osoby, które: są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu są pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu

Kalendarz wyborczy 2018: Te daty wyborcy powinni mieć na uwadze z związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi:

3 tygodnie przed wyborami – to najpóźniejszy termin dostarczenia wyborcom do skrzynek pocztowych podstawowych informacji o kandydatach.

8 października do tego dnia wyborcy niepełnosprawni mają szansę zgłosić w gminie zamiar głosowania korespondencyjnego lub przy pomocy nakładek Braille’a

12 października – ta data to ostatnia szansa na zgłoszenia przez niepełnosprawnych i starszych wniosku w gminie o głosowanie przez pełnomocnika

16 października do tego dnia wyborcy mogą wnioskować o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania w gminie, która jest ich stałym miejscem zamieszkania

19 października o północy rozpoczyna się cisza wyborcza, która potrwa aż do zakończenia głosowania.