Radna Katarzyna Herdzik znana z zaangażowania w szereg wydarzeń społecznych, ubiegająca się m.in. wiele z realizowanych obecnie przy akceptacji i wsparciu Burmistrza inwestycji przez kolejną kadencję będzie pełnić sołtysa Łukęcina.

Wszystko w ramach wyborów przeprowadzonych na początku lutego w Sołectwie Łukęcin. Dzięki decyzji mieszkańców na funkcję sołtysa została wybrana pani Katarzyna Herdzik. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Ryszard Binkowski, Alina Cygal-Sobhi, Danuta Herdzik, Grzegorz Herdzik, Justyna Kłos, Zbigniew Kubiński.