Dzięki 100 tys. złotych, bezzwrotnego dofinansowania, budynek Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu  przez ostatnie sześć miesięcy w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz w jego bliskim otoczeniu realizowane były działania wpływające na poprawę dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w zakresie: 

W zakresie dostępności cyfrowej:

– dostosowanie stron internetowych oraz Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych do standardów WCAG 2.1 w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Dom Wczasów Dziecięcych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, Dom Pomocy Społecznej W Śniatowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

– dostawa, montaż i kalibracja systemu indukcyjnego: pętla indukcyjna przenośna oraz pętla indukcyjna stanowiskowa, 

– wykonanie tabliczek trzydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR, 

– wykonanie tablicy informacyjno-nawigacyjnej przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim,

– wykonanie tyflomap wiszących.

W zakresie dostępności architektonicznej:

montaż dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami,

– kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów,

– montaż dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami,

– wytyczono i oznakowano przed budynkiem Urzędu dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Przystosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zapewni takim osobom realną szansę na bycie niezależnym i samodzielnym, zarówno w przemieszczaniu się jak i w czynnościach sanitarnych na terenie Urzędu. Tego rodzaju rehabilitacja społeczna z pewnością przyczyni się do podniesienia poczucia własnej wartości osób z ze szczególnymi potrzebami, odwiedzających Urząd.

Projekt pod nazwą „Dostępny Powiat Kamieński” finansowany był w 100% ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Całkowita wartość grantu wyniosła 100.000 złotych.