Jednostka Regionalna KSOW Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dokonała oceny i wyboru operacji nadesłanych przez patrnerów KSOW, które będą realizowane w 2022 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 31.690,58 zł na realizację projektu „Ze splątanych korzeni” – cykl warsztatów rzemiosła i twórczości ludowej z wykorzystaniem natury na terenach wiejskich Gminy Kamień Pomorski.

W piątek popołudniu, gościć będziemy Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza, w celu podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia. Założeniem projektu „Ze splątanych korzeni…” jest zbadanie istniejących na naszych terenach i w domach tradycji kulturowych, pod kątem wzornictwa ludowego i korzystania z naturalnych zasobów oraz wypracowanie wspólnych dla mieszkańców naszych terenów tradycji, takich jak stworzenie motywu „kamieńskiej pisanki” lub wzoru na wyroby ceramiczne… Mówić będziemy o skojarzeniach związanych z naszym terenem, florą i fauną, o tradycjach tutaj przywiezionych, dążąc do wypracowania wzorów, barw, sposobów wykonania przedmiotów będących nową, współczesną tradycją regionalną. Korzystać będziemy również z dobrodziejstw natury, wyjdziemy w teren, poznamy różne zastosowania lokalnej roślinności.
____________
W projekcie będziemy realizować warsztaty o różnej tematyce związane z naszym regionem i występującą tu naturą.
18.07 – RZEWNOWO – Warsztaty roślinnych i drzewnych kadzideł i lanie świec z wosku pszczelego
19.07 – CHRZĄSZCZEWO – Dzika kuchnia -spacer botaniczny i gotowanie na żywym ogniu
25.07 – SIBIN – Warsztaty wikliniarskie
9.08 – MIŁACHOWO – Warsztaty współczesnej ceramiki ludowej
10.08 – TRZEBIESZEWO – Tworzenie „Kamieńskiej pisanki”
12.08 – ROZWAROWO – Warsztaty naturalnego barwienia tkanin „Dzikie barwy”
We WRZEŚNIU, Kamieński Dom Kultury i Zespół Ludowy Stawnianki, zawitają do szkół podstawowych Powiatu Kamieńskiego z cyklem warsztatów o współczesnej muzyce i kulturze ludowej.
______________
Warsztaty rozpoczynają się o godz. 16:30 i trwać będą ok 3-4 godzin. Dla pozostałych zorganizowany będzie kącik animacji plastycznych i zabaw, obok warsztatów. Na warsztaty obowiązują zapisy, a udział w nich jest bezpłatny. Zapisów możesz dokonać u swojego sołtysa lub w Kamieńskim Domu Kultury, pod numerem telefonu: 663980133.

Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona! Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! Do zobaczenia! Dziękujemy Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich za kolejną szansę na realizację tak ważnych dla nas projektów, w których wzmacniamy naszą tożsamość i związek z regionem i przyczyniamy się do rozwoju obszarów wiejskich naszej Gminy.

KADEK