Kamień Pomorski kolebką chrześcijaństwa na Pomorzu? M.in. odpowiedzi na takie pytania będą chcieli znaleźć naukowcy z PAN, prowadzący badania georadarowe na terenie naszego miasta. Wczoraj (24.05) prowadzili oni prace w kamieńskiej katedrze, dziś w okolicy Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Gryfitów.

Prowadzone prace – zarówno te w Katedrze, jak i na ulicy Gryfitów są wykonywane z wykorzystaniem georadaru – czyli zupełnie bezinwazyjne. Naukowcy szukają różnego rodzaju anomalii potwierdzających niektóre tezy dotyczące miasta. W Kamieniu Pomorskim zjawił się Tomasz Herbich specjalista w dziedzinie geofizyki archeologicznej, z trzydziestoletnią praktyką zastosowań metody magnetycznej i elektrooporowej w lokalizacji struktur archeologicznych, który przez lata prowadził szereg badań w Egipcie czy Sudanie. Towarzyszył mu Robert Ryndziewicz, który także brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych w Egipcie, Sudanie, Hiszpanii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii, Ukrainie i Polsce.

 

Nasze prace mają na celu rozpoznanie reliktów osadnictwa średniowiecznego. Znajdujemy się w miejscu, gdzie kiedyś był gród oraz kościół zbudowany w czasach Ottona z Bambergu. Nasze działania posłużą przede wszystkim jako źródło do zrozumienia przeszłości tego miejsca bez konieczności kopaniamówi Robert Ryndziewicz z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 

Zarówno prace wykonywane dziś (25.05) przy ulicy Gryfitów, jak wskazały liczne anomalie. Za szybko jednak na wyciąganie jakichkolwiek wniosków. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, naukowcy mogli natrafić na krypty znajdujące się w centralnej części Katedry.

Dla Kamienia jest to bardzo ważne wydarzenie, gdyż zbliża się 700 – lecie chrystianizacji Pomorza przez biskupa Ottona z Bambergu. Te badania wpisują się w cykl imprez, które będą miały miejsce w związku z tym wydarzeniem w 2024 rokumówi dyrektor Grzegorz Kurka. 

W związku z tą rocznicą, w kamieńskiej katedrze prowadzone było także skanowanie trójwymiarowe wewnątrz katedry.