Uroczystość rozpoczęła się w sołeckiej świetlicy z udziałem znamienitych gości: pani wizytator Heleny Zagórskiej, która przekazała prezent i życzenia od pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, pana Leszka Dorosza burmistrza.

Międzyzdrojów, przewodniczącego Rady Miejskiej pana Jana Magdy, pana Mateusza Bobka i Bogusława Sutyły, radnych VII kadencji, sekretarza miasta Henryka Nogali, byłych dyrektorów Szkoły w Wapnicy, dyrektorów zaprzyjaźnionych palcówek oświatowych i instytucji kulturalnych, przedstawicieli instytucji współpracujących i wspierających placówkę oraz przyjaciół szkoły i absolwentów. Życzenia i prezenty w imieniu szacownej jubilatki odbierała pani dyrektor Iwona Sołtysiak. Za ciepłe słowa i liczne upominki Wszystkim gościom dziękujemy.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości przeszli barwnym, ekologicznym korowodem do budynku szkoły, gdzie uczniowie klas młodszych przygotowali krótki montaż muzyczno-taneczny. Po odśpiewaniu pieśni szkoły nastąpiło odsłonięcie podobizny Władysława Szafera, wykonanej przez zaprzyjaźnioną artystkę Krystynę Marzec. Spacer po szkole, oglądanie galerii zdjęć i starych kronik szkoły wzbudziły  w gościach, zwłaszcza w absolwentach,  dużo emocji i refleksji.

Ostatnimi elementami wspólnego świętowania był poczęstunek z urodzinowym tortem oraz  wypuszczenie balonów z informacją o szkole i pozdrowieniami w trzech językach.

Taka uroczystość skłania do refleksji, że: „W szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – nauczyciele i wychowawcy, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.” Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu.   

źródło:
SP nr 2 w Wapnicy