Jezus pokazuje nam, że Jego odejście jakże dla nas smutne i bolesne wcale nie oznacza końca – przekonuje ks. Leszek Tokarzewski. Kapłan za pośrednictwem portalu kamienskie.info, po raz kolejny przekazuje wszystkim „Słowo na Niedzielę”.

Dzisiejsza uroczystość, dzisiejszy dzień jest dla nas tu zgromadzonych przypomnieniem, że będąc tu na ziemi, jesteśmy także obywatelami nieba.Dziś wspominamy te chwile z życia Chrystusa po zmartwychwstaniu, ten moment w którym to po raz ostatni spotkał się z Apostołami i swymi uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba.

Gdzie jest niebo? Gdzie dziś spotykamy Chrystusa ? Czy mogę z Nim porozmawiać? Te pytania krążą dziś w naszych głowach i przeplatają się z tęsknotą, smutkiem. A tak nie powinno być.

Wniebowstąpienie to dzień wielkiej radości dla Kościoła i dla nas tu zgromadzonych. Chrystus powrócił do swojego Ojca wraz z pierwiastkiem natury ludzkiej, natury w której żył i walczył. Przyjął tą naszą ludzką naturę dla naszego zbawienia, dla naszego dobra kiedy zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. On tak ukochał nas, że przyjął tą ludzka naturę!

Tajemnica wniebowstąpienia ukazuje nam sens pracy i ludzkich wysiłków na ziemi. To ona utwierdza chrześcijańską misję w świecie, który nas otacza. To właśnie ona otwiera horyzont nadziei do bycia tam, gdzie jest nasz Pan. Nasz Odkupiciel! Chrystus zapewnił nas, że pozostanie z nami do końca świata, i pokazał nam właściwą drogę: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie…” (J 14, 6).

Zatem każdy wierzący, każdy chrześcijanin jest zobowiązany do stąpania po ziemi w celu odnawiania oblicza tej drogi. Każdy z nas ma także obowiązek zwracania swego wzroku ku niebu, które to z chwilą przyjęcia przez nas chrztu świętego stało się częścią każdego z nas. Od dnia chrztu niebo stało się naszą ojczyzną oraz punktem odniesienia dla całego naszego życia.

„Nie szukaj gwiazd i bogów na ziemi. Szybuj wysoko. Masz skrzydła orła i anioła” Módlmy się aby Chrystus, który dziś spotka z nami tu przy ołtarzu, pomógł nam uczynić z naszego serca niebo. Niech pomoże nam odsunąć to wszystko, co przesłania nam szczęście. Niech pomoże nam odkryć upragnione szczęście! To dziś Jezus pokazuje nam, że Jego odejście jakże dla nas smutne i bolesne wcale nie oznacza końca, wręcz przeciwnie, oznacza nowy początek!

ks. Leszek Tokarzewski