Jest przetarg na dostawę fabrycznie nowego średniego pojazdu pożarniczego dla strażaków ochotników z Kołczewa. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami, jakim musi odpowiadać pojazd. Przetarg znajduje się na portalu ezamowienia.gov.pl

Zakup samochodu zostanie sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz budżetu Gminy Wolin, powiatu kamieńskiego i środków własnych jednostki.

Pojazd zastąpi wysłużone, ponad trzydziestoletnie IVECO, które w podziale jednostki jest od 2010 roku.