Burmistrz Wolina, wraz z Bogdanem Wilkowskim reprezentującym MPGK podpisała porozumienie o ustanowieniu Wolińskiego Klastra Energii. Jak mówi Ewa Grzybowska to pierwszy krok w stronę nowoczesnego zarządzania zasobami energii tworząc lokalnie społeczność energetyczną, działającą wspólnie w celu dystrybucji, sprzedaży, wytwarzania, zużywania, magazynowania i agregacji energii.

– Za nami pierwsze spotkanie z Przedsiębiorcami, których zachęcamy do uczestnictwa w Wolińskim Klastrze Energii. Jeżeli są Państwo zainteresowani realizowaną przez Gminę Wolin inicjatywą zapraszamy do zapisywania się na kolejne spotkanie, wystarczy wysłać maila na adres sekretariat@gminawolin.pl z informacją o chęci uczestnictwa w kolejnym spotkaniu informacyjnym – wskazuje Ewa Grzybowska.

Do uczestnictwa w działaniach klastra Burmistrz zaprasza lokalnych Przedsiębiorców. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w dniu 10 maja w Wolińskim Dworku uczestnicy dowiedzieli się o korzyściach jakie wynikają z uczestnictwa w klastrze:

  • udział w realizowanych i wdrażanych przez klaster projektach, w tym unijnych, z zakresu energetyki odnawialnej we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i osobami fizycznymi działającymi w tym sektorze,
  • współpracę z firmami z branży energetycznej, co pozwoli na uzyskanie dostępu do nowych rozwiązań oraz technologii,
  • wsparcie ze strony władz lokalnych i samorządowych w promocji i rozwoju Państwa przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii,
  • możliwość reprezentowania klastra na różnego rodzaju wydarzeniach oraz spotkaniach branżowych,
  • udział we wszelkich działaniach o charakterze edukacyjnym i informacyjnym mających na celu propagowania ekologii i efektywnego oraz oszczędnego wykorzystywania energii.

Utworzony z inicjatywy p. Ewy Grzybowskiej Woliński Klaster Energii stanowi pierwszy krok w stronę nowoczesnego zarządzania zasobami energii tworząc lokalnie społeczność energetyczną, działającą wspólnie w celu dystrybucji, sprzedaży, wytwarzania, zużywania, magazynowania i agregacji energii.

Współpraca w ramach Wolińskiego Klastra Energii pozwoli w łatwiejszy sposób osiągnąć poszczególnym partnerom określone cele, niż gdyby prowadzili oni całkowicie samodzielną działalność. Klaster energii skupia się na budowaniu trwałych relacji, prowadzących do zielonej transformacji.