W związku z sytuacją, która miała miejsce w ostatnich dniach dotyczącą narodzin trojaczków z miejscowości Wysoka Kamieńska Burmistrz Golczewa wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej pragną wyjaśnić swoje działania podjęte w powyższej sprawie.

Głównym celem było udzielenie wsparcia dla rodziny, kierując się jej dobrem. Po uzyskaniu bezpośredniej informacji od matki dzieci staraliśmy się jak najszybciej wesprzeć ją w tym wyjątkowym momencie. Nie przypuszczaliśmy, że matka wykorzysta swoją ciążę by uzyskać jakiekolwiek wsparcie czy korzyści.

Ośrodek Pomocy Społecznej zebrał niewielką ilość odzieży dla dzieci, które miały być przekazane narodzonym dzieciom. Ośrodek nie prowadził żadnej zbiórki pieniężnej. Na dzień dzisiejszy zbiórka została wstrzymana, nadal prowadzony jest jednak monitoring rodzinny a w sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. 

Zwracamy się z prośbą o zaniechanie komentarzy oraz wydawania w sprawie opinii z uwagi na dobro rodziny, przede wszystkim pozostałych w domu dzieci.