Jest nadzieja dla kamieńskiego szpitala. Jak informuje radny Krzysztof Kronenberg, po kolejnych zmianach władz w spółce EMC, doszło do spotkań i rozmów jej przedstawicieli z władzami Powiatu. – Spółka EMC przedstawiła propozycję dwóch wariantów, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji szpitala w Kamieniu Pomorskim – relacjonuje członek Zarządu.

Pierwszy wariant to propozycja sprzedaży przez spółkę EMC ogółu składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach szpitala za przysłowiową złotówkę. Drugi, to przystąpienie do wspólnego biznesplanu Powiatu wraz ze spółką EMC. Na czym miałoby to polegać?

Powiat mógłby współuczestniczyć w rozwoju szpitala. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym władze powiatu, zarząd, przystąpiły do wstępnych rozmów. Spółka EMC skierowała do Starosty pismo dotyczące wariantu przejęcia szpitala za przysłowiową złotówkę, oczekując rozważenie sprawy i na ewentualny list intencyjny rady powiatu – relacjonuje Kronenberg.

Przystąpienie do negocjacji na wyższym poziomie mogłoby się wiązać z tym, że spółka EMC rozważyłaby wstrzymanie likwidacji z końcem października oddziału chirurgicznego i możliwość odwieszenia jego działalności.

W związku z tym, że pisemna propozycja spółki była zbyt ogólnikowa, aby przedstawić Radzie Powiatu pełną informację, zwróciliśmy się do spółki EMC o uściślenie i uszczegółowienie danych dotyczących aktualnej kondycji szpitala w szerokim zakresie, obejmującym sprawy pracownicze, materialne, zasoby, zobowiązania i in. Obecnie czekamy na odpowiedź. Jednocześnie przekazując te informacje chciałbym uspokoić pracowników szpitala, albowiem zmiana właściciela części przedsiębiorstwa nie będzie miała negatywnych następstw kadrowych – dodaje Kronenberg.

Ewentualne dalsze kroki, dotyczące kamieńskiego szpitala musi zatwierdzić Rada Powiatu. Jak dodaje radny Kronenberg, Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że ewentualne przejęcie części przedsiębiorstwa musiałoby się wiązać z płynnym jego przekazaniem do prowadzenia innemu podmiotowi.

Analizując sytuację sieci szpitali w Polsce przejęcie i prowadzenie szpitala wyłącznie przez Powiat wydaje się nieuzasadnione i prowadzić mogłoby do wielomilionowego zadłużenia jednostki samorządowej, co wiązałoby się chociażby z wstrzymaniem wszelkich inwestycji. Zapewne wkrótce będzie więcej informacji w tej sprawie – dodaje.