Burmistrz Golczewa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca określone wymogi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.