Burmistrz Wolina ogłosiła konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza. Ze swoją funkcją żegna się Paweł Banaszkiewicz. Ewa Grzybowska podobnie jak Wójt Świerzna i Burmistrz Golczewa zdecydowała się na wymianę osób ze swojego najbliższego otoczenia.

Czego wymaga od potencjalnych kandydatów? Obywatelstwa polskiego, zdolności do czynności prawnych, niekaralność, czteroletni staż pracy, w tym dwuletni staż na kierowniczym stanowisku urzędniczym, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, prawo jazdy kategorii B, wiedzę ogólną i zawodową szczególnie w zakresie znajomości zagadnień, przepisów prawa samorządowego, zarządzania, finansów publicznych, problematyki prawa pracy i zatrudnienia pracowników samorządowych.