Rada Gminy Świerzno nie miała żadnych wątpliwości udzielając jednogłośnego wotum zaufania Wójtowi Drozdowiczowi! Bez jakiejkolwiek dyskusji 14 obecnych na sali radnych powiedziało „tak” dalszemu rozwojowi Gminy.

– Przez trzy i pół roku kadencji pozyskaliśmy prawie 22 miliony złotych dodatkowych środków do budżetu. Można dziś powiedzieć, że więcej niż w poprzednim dwudziestoleciu istnienia naszej gminy. Jestem z tego powodu bardzo dumny, w ten sposób pokazaliśmy w jakim kierunku chcemy zmieniać naszą Gminę Świerzno – podkreślał Wójt.

Radosław Drozdowicz zaznaczył, że obejmował urząd najsłabszej gminy w Powiecie. – Dziś doganiamy najlepszych i taki jest fakt. Modernizujemy drogi, mamy najnowocześniejsze oświetlenie uliczne w tej części województwa, zmieniamy przestrzeń publiczną, otworzyliśmy dwa przedszkola publiczne, inwestujemy w oświatę i to naprawdę bardzo cieszy. Jest to osiągnięcie nas wszystkich naprawdę bo to dzięki tej dobrej współpracy i zrozumieniu Rady możemy tę naszą Gminę zmieniać i będziemy ją zmieniać dalej. 

Co warte podkreślenia, pomimo realizacji licznych zadań inwestycyjnych maleje również zadłużenie Świerzna.

Przed nami wiele nowych zadań, chociażby w dziedzinie wody czy kanalizacji, zrujnowanych dróg powiatowych. Wierzę, że z wsparciem nas wszystkich damy sobie z tym radę – powiedział Wójt.