Firma ZURB Stanisława Jankowskiego jedynym oferentem w ogłoszonym przez Jolantę Janik przetargu na budowę nowych Zakładów Aktywności Zawodowej, które dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, mają do końca roku zastąpić wysłużony budynek przy ulicy Kopernika. 

Nowy budynek, ma stanąć w miejscu obecnego przy ulicy Kopernika, który zostanie wyburzony. Ma mieć mieć trzy kondygnacje i łącznie 11.713 metrów sześciennych. Wyłoniony wykonawca ustawi elementy małej architektury takie jak ławki, parkingi, śmietniki, chodniki, oświetlenie czy wjazdu.

Jak mówi w rozmowie z naszą redakcją Jolanta Janik ze stowarzyszenia PSONI, jedyną ofertą która wpłynęła w ostatnim przetargu, przekraczała kwotę jaką stowarzyszenie zamierza przeznaczyć na budowę. – Analizujemy co dalej zrobić, kwota jest dość duża – zaznacza szefowa PSONI.

Nowe Zakłady Aktywności Zawodowej będą zatrudniać 72 pracowników, w tym 51 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym (obecnie pracuje tam 28 osób). Umowa na blisko 3 mln złotych dofinansowania dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną została podpisana pod koniec kwietnia.

Projekt: Rozbudowa działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcji produkcyjno-handlowo-usługowej oraz powiązanej działalności rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (nr projektu: RPZP.09.02.00-IZ.00-32-001/16) jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.