Trzy panie będą starały się przekonać komisję konkursową oraz Burmistrza Macieja Zielińskiego do zatrudnienia ich na stanowisku sekretarza Gminy Golczewo. Z kolei tylko jedna osoba zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Wolin. 

Wszystko w związku z ogłoszonymi w marcu konkursami. W Golczewie z funkcją sekretarza pożegnał się piastujący tę funkcję od lat Ireneusz Wilk. W Wolinie Burmistrz Ewa Grzybowska rozstała się z Pawłem Banaszkiewiczem. W obydwu samorządach ogłoszono konkursy na które łącznie wpłynęły cztery aplikacje – trzy w Golczewie, jedna w Wolinie.

W Wolinie o stanowisko sekretarze będzie ubiegać się Ewa Deląg (na zdjęciu z prawej), związana z Lokalną Grupą Działania oraz Związkiem Gmin Wyspy Wolin. Z kolei w Golczewie aplikacje na stanowisko złożyły Justyna Andrzejewska, Rita Mazurczak oraz Małgorzata Wójcik (na zdjęciu z lewej).