Jest nowy dyrektor kamieńskiego Staszica. Jak poinformował Starosta Józef Malec, Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim na posiedzeniu w dniu 20 maja zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica, w którym Komisja Konkursowa wniosła o powierzenie stanowiska dyrektora Jackowi Golusdzie.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyboru, Komisja Konkursowa po dokonaniu szczegółowej analizy złożonych dokumentów, zapoznaniu się z przedstawioną przez kandydata koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz po przeprowadzonych z kandydatach rozmowach stwierdziła, że kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.

Jacek Golusda dotychczas pełnił funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, jest pedagogiem z długoletnim doświadczeniem zawodowym. Powierzona mu funkcja, jest przypieczętowaniem jego kariery w szkolnictwie.