Inflacja w Polsce w październiku 2022 r. wyniosła według wstępnego szacunku 17,9 proc. – podał GUS. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,8 proc.

Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc., co było najwyższym wynikiem od lutego 1997 r. W październiku analitycy spodziewali się pobicia tego wyniku.

Jak zauważył na Twitterze przed publikacją danych o październikowej inflacji główny ekonomista Fundacji FOR Sławomir Dudek, tylko sama skumulowana inflacja bazowa (czyli bez cen, na które mają wpływ czynniki zewnętrzne – paliw, energii, gazu, żywności) od początku 2020 r. wzrosła o ponad 21 proc.

Z kolei Marcin Czaplicki, ekonomista z SGH, wyliczył, że w okresie wrzesień 2021 – wrzesień 2022 r. ceny wzrosły o tyle, co przez całe poprzednie 9 lat i 8 miesięcy