Powiat Kamieński z dofinansowaniem w kwocie na dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników, na eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez wsparcie psychologa, wsparcie fizjoterapeuty czy zakup karnetów na zajęcia ruchowe (np. basen, siłownia, fitness) oraz na walkę ze stresem poprzez organizację pikniku integracyjnego połączonego z działaniami edukacyjno-zdrowotnymi. Łącznie obejmie ono 51 pracowników.

Wszystko ma zostać wdrożone do 31 sierpnia 2023 roku. Projektem objętych zostanie 51 pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorski.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.