Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. wzrosły rdr o 17,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,8 proc. – podał GUS. Z danych GUS wynika, że w październiku żaden z komponentów inflacji nie działał w kierunku jej obniżenia. 

„W październiku w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,9 proc.), mieszkania (o 1,4 proc.), transportu (o 3,1 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,2 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,70 pkt. proc., 0,38 pkt. proc., 0,30 pkt. proc. i 0,13 pkt. proc.” – napisał GUS.

Narodowy Bank Polski w listopadowej projekcji założył, że średnia inflacja w tym roku wyniesie 14,5 proc., w przyszłym roku 13,1 proc., natomiast w 2024 r. ceny wzrosną o 5,9 proc. Jak oceniono, inflacja powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego pod koniec 2025.

Ekonomista Rafał Mundry analizując dane dostarczone przez GUS wskazał o ile wzrosły ceny produktów rok do roku. Najbardziej w rok podrożał: +147% opał +98% cukier +45% mąka +44% tłuszcze rośl +42% mięso drobiowe +37% mleko +34% turystyka zagraniczna +29% pieczywo, sery twarogi +28% ryż +25% mięso +24% jogurty +22% kawa