Pieśnią Gaudeamus Igitur, oraz bogatym programem konferencji   podsumowaliśmy  X – letnią  działalność w  Uniwersytecie Trzeciego Wieku W Golczewie.  Natomiast Inauguracja XI roku wprowadziła nas w nową dekadę pod hasłem „ Kreatywny i bezpieczny Senior w Regionie”.

Życzenia i gratulacje osobiście przekazała   Magdalena Kochan – Senator RP, natomiast w imieniu Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego gratulacje przekazała Iwona Klimowicz – główny specjalista z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie  Marszałkowskim,  gratulacje i piękne życzenia na nadchodzący rok wyrazili:  Józef Malec- Starosta Kamieński, Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa, Andrzej Swatowski – Zastępca Burmistrza Golczewa i Małgorzata Wójcik – Sekretarz Gminy Golczewa oraz  Ireneusz Krzyżanowski – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili –  Roman Dorniak – Radny Rady Miejskiej w Golczewie, Konstanty Kmuk – Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło terenowe w Golczewie, Stefan Sitkowski – Przewodniczący Rady Pożytku Publicznego i  Ks. Jacek Fabiszak- Proboszcz Parafii Golczewa.  

Licznie przybyli Prezesi wraz z delegacjami  z zaprzyjaźnionych Uniwersytetów z Regionu,  życząc  owocnej współpracy na   kolejne lata działalności m.in. Magdalena Richter ze Szczecina, Halina Olejarnik z Polic, Barbara Mucha z Nowogardu, Irena Frankiewicz z Kołobrzegu,  Andrzej Burzyński z Goleniowa.  Wśród gości byli wykładowcy z życzeniami i deklaracją wsparcia przy realizacji kolejnych uniwersyteckich działań: z Gryfic – dr n.  med. Ireneusz Mazurski i Monika Artiuch, z Wolina – Agnieszka Szwajkowska, z Nowogardu  – Regina Mąkowska,  ze Szczecina – Jan Szewczyk,  z Uniwersytetu Szczecińskiego – dr Małgorzata Moś i  dr Edyta Kopaczewska,  która wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „ Efektywnie czy efektownie? O sztuce komunikacji interpersonalnej”. W programie  artystycznym wystąpili Aktorzy z Teatru  Polskiego w Szczecinie – Wiesław Łągiewka i Mirosław Kupiec. 

Otrzymaliśmy  listy gratulacyjne od zaprzyjaźnionych Uniwersytetów  z Regionu a także od Rektora WSH TWP w Szczecinie – prof. Waldemara Urbanika, z Uniwersytetu Szczecińskiego –  Dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. Ireny Ramik – Mażewskiej. W uroczystości wzięli udział Słuchacze z Gminy Golczewa i Przybiernowa. W poczet Słuchaczy UTW w Golczewie została przyjęta Pani Janina, która   po złożeniu ślubowania  otrzymała legitymację z nr. 110,    wręczoną przez    dr Edytę  Kopaczewską  z US w Szczecinie. 

W nadchodzącym roku akademickim 2021/2022-  w  harmonogramie  działań zaproponowaliśmy  następujące  formy aktywności: Gimnastyka, pilates, zumba, zajęcia muzyczne w zespole śpiewaczym „Maliny”, kurs poradnictwa konsumenta, warsztaty taneczne, warsztaty „Potrafię kreować nową rzeczywistość”, warsztaty „Uszyj to sam”,  uczestniczymy także w wykładach  o różnorodnej tematyce. 

 Każda Inauguracja jest szczególnym wydarzeniem jak co roku zadajemy pytanie jaki będzie kolejny rok, w obecnych warunkach chcielibyśmy aby był bezpieczny. Nasze plany i zamierzenia realizujemy dzięki skromnym środkom pochodzącym ze składek członkowskich, od lokalnych sponsorów za co serdecznie dziękujemy, ale także dzięki pozyskanym środkom w konkursach Urzędu Marszałkowskiego.  Zostaliśmy również zaproszeni do współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Edukacyjno- Społecznych w  Szczecinie. Udziału w projekcie pt. „Nauka kluczem do świata” w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Edukacji i Nauki w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP Szczecin. Na kolejne spektakle zostały zabezpieczone środki dla  30 osób na transport i bilety wstępu. 

Wspominaliśmy 10 – letnią  działalność,  w tym realizację autorskich i innowacyjnych projektów m.in.:  Dodajmy życia do lat (2011), Golczewscy seniorzy wiecznie młodzi aktywni i zaangażowani(2012), Smak życia – aktywny senior (2013), Pomysłowy Senior(2014), Senior z pasja i wigorem (2015), Kreatywne Maliny(2015), Seniorskie kreacje i rekreacje (2016), Radosne pasje, kreacje i rekreacje Seniorów w Regionie (2017), Aktywny Senior (2018), IV Letnia Szkoła Seniora w Dziwnówku (2018), Uniwersytecki Klub seniora w Kawiarence atrakcji ( 2019), Kawiarenka międzypokoleniowa (2019), Bezpieczny Senior w Regionie (2020), Z zumba i dietą po zdrowie (2020), Kreatywny i bezpieczny Senior w Regionie ( 2021). Dzięki pozyskanym środkom z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz darczyńców mogliśmy komfortowo działać na rzecz Seniorów nie tylko w Gminie Golczewo ale także w Regionie. Przez ten okres działalności nauczyliśmy się ze sobą współpracować, mamy też wiedzę,  iż każda inicjatywa spotyka   się z wyrazami uznania i szacunku co miało wpływ na wzrost poczucia bycia ważnym, poczucia własnej wartości i pewności siebie w kontaktach międzyludzkich. 

Podczas uroczystości wspominaliśmy nasze działania dzięki przygotowanej prezentacji:  Inauguracje w latach 2011 – 2020 i zakończenia roku w latach 2011- 2021. Obszerna prezentacja została opracowana  przez Wiktorię Kiełbasę z GOKiS w Golczewie,  obejrzeliśmy także film z naszym udziałem  w TVP 3  Szczecin w Klubie Srebrnego Włosa w roku 2017. 

Wyjątkowym osobom za piękną współpracę w latach 2011- 2021,  za życzliwość, przyjazną dłoń, za poświęcony czas, cenne wskazówki w zakresie aktywizacji seniorów UTW w Golczewie i  wygłoszone naukowe wykłady  serdecznie dziękowaliśmy dr Małgorzacie Moś z Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Koordynatora Zespołu d.s.  współpracy z UTW.  Kolejną osobą był Jan Michał Szewczyk, artysta malarz, któremu podziękowaliśmy  za naukowe wykłady, artystyczne warsztaty,  organizację plenerów malarsko- rysunkowych w UTW w Golczewie i Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku, promocję dorobku Seniorów z Regionu poprzez publikację Kalendarzy w latach 2014- 2021.  

Dr Małgorzata Moś  i Jan Michał Szewczyk oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie zostali uhonorowani kwiatami i okolicznościowymi grawertonami, ufundowanymi  przez  Burmistrza Golczewa – Macieja Zielińskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie – Grzegorza Chłopka  – w imieniu których wręczyli –  Andrzej Swatowski – Zastępca Burmistrza i Małgorzata Wójcik – Sekretarz Gminy Golczewa.

Była też okazja,  aby za  pośrednictwem Iwony Klimowicz z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,  przekazać  podziękowania za lata owocnej współpracy z  ROPS z Urzędu Marszałkowskiego. Przekazana    praca malarska to  abstrakcja z zakresu Socjo Art., w temacie: każdy ma prawo do rejestracji własnego miejsca, formy i koloru. W  projekcie malarskim podczas Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku wzięło udział 26 osób z Regionu pod kierunkiem Jana Michała Szewczyka. 

Nie zabrakło wystaw powarsztatowych  pt. „Kreatywnie aktywni”, szydełkiem po sznurku, uszyj to sam, broszka z filcu oraz pokaz taneczny z fartuszkiem kuchennym w tle. Wystawa przygotowane przez Helenę i Mariana Włodarczyk, Mariannę Michalak, Marię Sadłocha, Elżbietę Sitkowską, Bożenę Macieja, Halinę Augustyniak, Barbarę Mrozowską, Janinę Szczypior, Wiesławę Gorzycką – Butlańską, Janinę Brzezińską i Janinę Kołodzińską,  pod kierunkiem instruktora Agnieszki Szwajkowskiej i Reginy Mąkowskiej.

Dopełnieniem  uroczystości był okazały tort malinowy z dedykacją „XI Inauguracja Roku Akademickiego 2021/ 2022”,  oraz ciasteczka  ufundowane przez Wiesława Żelka  z Cukierni i Piekarni z Kamienia Pomorskiego i Golczewa. Po uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni  do Restauracji „Herbowa” na „ golczewskie pierogi z barszczykiem”, obiad ufundowany przez Marka Zielińskiego. 

Dziękujemy  Szanownym sponsorom na czele z Wiesławem Żelkiem, Ludwikiem i Brtoszem Sadłocha,  Sylwią Marek z Firmy Lewiatan, dziękujemy Markowi Zielińskiemu z Restauracji „Herbowa”.  Dziękujemy za dobrą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie i Przybiernowie, pracownikom Urzędu Miejskiego i Biblioteki w Golczewie. Tradycyjnie  dziękowaliśmy   „miodami” z pasieki Państwa Elżbiety i Zbigniewa Król oraz Zygmunta Kołodzińskiego,  były  także szydełkowe Aniołki ufundowane przez Stefanię Filipowicz i wytwory rękodzieła  ufundowane przez Helenę Włodarczy, Marię Sadłocha i Mariannę Michalak.  

Na rozpoczynający XI rok działalności życzę, aby praca w nowym roku przynosiła satysfakcję i wiele pomyślnych dni, abyśmy radośnie w dobrym zdrowiu i samopoczuciu spotkali się na zakończenie roku w dniu 11 czerwca 2022 roku.  Za miłe chwile, wspomnienia,  kwiaty i piękne życzenia serdecznie dziękujemy – Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie.

Opracowanie i foto-   Janina Kołodzińska