W minioną sobotę członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali Na Zapiecku zainagurowali X rok swojej działalności. Uroczystość rozpoczął uniwersytecki zespół Fantazja, hymnem Gaude Mater Polonia. Następnie prezes UTW Grażyna Paś przedstawiła zgromadzonym członkom plan działalności na I semestr, a burmistrz Leszek Szefliński w swoim wystąpieniu powiedział kilka miłych słów odnośnie dotychczasowej działalności słuchaczy Uniwersytetu i złożył życzenia na kolejny rok aktywności seniorów.

Opiekun dydaktyczny UTW, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie -Ryszard Handke, tradycyjnie przygotował wykład, tym razem dotyczący sylwetki profesora Stuligrosza, honorowego obywatela Kamienia Pomorskiego.

Po matrykulacji nowych członków i odśpiewaniu przez Fantazję hymnu studentów Gaudeamus Igitur oraz kilku znanych i lubianych piosenek, wszyscy przybyli zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, w czasie którego zgromadzeni słuchacze odśpiewali „sto lat” dwóm członkom UTW, którzy osiągnęli piękny wiek – 80 – ty rok życia.

źródło:
UTW Kamień Pomorski