Polacy są coraz bardziej otwarci na technologie w ochronie zdrowia. Raport na temat zaufania do cyfryzacji w ochronie zdrowia zajmuje się właśnie ilością osób, które korzystają z teleoporad medycznych i innych form cyfrowej medycyny. Wyniki raportu pokazują, że teleporady medyczne zyskują popularność w Polsce, a Polacy mają coraz większe zaufanie do cyfrowych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia. Dowiedz się, ile osób w Polsce korzysta z teleporad medycznych i jakie są ich oczekiwania co do tej nowej formy ochrony zdrowia.

Wpływ cyfryzacji w ochronie zdrowia

Cyfryzacja w ochronie zdrowia ma szczególne znaczenie w kontekście pandemii Covid-19. Wzrasta potrzeba zapewnienia bezpiecznych i szybszych komunikacji między pacjentami a lekarzami. Obecność edukacji medycznej na platformach online może zapewnić bardziej kompleksowe i bezpieczne zarządzanie opieki zdrowotnej. Dodatkowo, nowe technologie poszerzają możliwości monitoringu chorób, lepszego dostępu do informacji i szybsze diagnozowanie problemów zdrowotnych. W skrócie, cyfryzacja w ochronie zdrowia to wymiar przyspieszenia opieki zdrowotnej na całym świecie.

Zaufanie Polaków do teleporad medycznych

Rynek usług teleporad medycznych w Polsce dynamicznie się rozwija i wciąż rośnie liczba osób korzystających z usług tego typu. Co więcej, wiele badań wykazało, że Polacy stają się coraz bardziej otwarci na usługi teleporad medycznych, pokazując wzrastającą akceptację i zaufanie do tego, co oferuje. Według danych ostatniego badania, aż 90% Polaków wykazało się zainteresowaniem usługami e-recept i teleporad medycznych, a 85% wyrażało gotowość do korzystania z nich w przyszłości. Oznacza to, że z roku na rok coraz więcej Polaków ma pozytywne doświadczenia z teleporadą medyczną, podkreślając jej liczne zalety, takie jak wygodne i szybkie uzyskiwanie porad medycznych, elastyczność dostarczanych usług, dostępność dla wszystkich czy możliwość holistycznego podejścia do pracy.

Skala korzystania z usług telemedycznych

Telemedycyna daje pacjentom nowy sposób monitorowania zdrowia i terapii w czasie pandemii COVID-19. W związku z tym szacuje się, że skala korzyści wynikających z jej stosowania będzie dalej rosnąć. Statystyki są imponujące – w ciągu minionych kilku miesięcy wzrosła liczba usług telemedycznych wykonywanych w Stanach Zjednoczonych aż o 441%, a ogólna liczba wizyt wirtualnych wzrosła o ponad 500%. Tymczasem w Europie odnotowano wyjątkowy wzrost korzystania z usług telemedycznych – w Hiszpanii wzrost liczby wizyt telemedycznych wkrótce po wybuchu pandemii wyniósł aż 400%.

Korzyści związane z cyfryzacją medycyny w oczach pacjentów:

  • Teleporady medyczne umożliwiają pacjentom uzyskanie porady lekarskiej bez konieczności fizycznego wizytowania przychodni. Dzięki temu, nawet mieszkańcom odległych miejscowości, osobom starszym czy osobom z ograniczeniami mobilności, dostęp do opieki medycznej staje się łatwiejszy i bardziej dostępny.
  • Pacjenci mogą uniknąć długich oczekiwania w przychodniach i związanych z nimi kosztów dojazdu. Teleporady pozwalają na szybki kontakt z lekarzem, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie czasu pacjenta i ograniczenie kosztów związanych z podróżowaniem.
  • Za pomocą teleporad pacjenci mogą skonsultować się z lekarzami specjalistami z różnych regionów świata, co może być szczególnie ważne w przypadku rzadkich schorzeń lub w sytuacjach, gdy lokalnie nie ma odpowiedniego eksperta.
  • Dzięki narzędziom cyfrowym pacjenci mogą śledzić swoje parametry zdrowotne, takie jak ciśnienie krwi czy poziom cukru we krwi, za pomocą urządzeń medycznych podłączonych do smartfonów lub komputerów. To umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem.

Wyzwania związane z cyfryzacją medycyny w oczach pacjentów:

  • Pacjenci obawiają się, że przekazywanie swoich danych medycznych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem naruszenia prywatności i dostępu osób niepowołanych do wrażliwych informacji.
  • Niektórzy pacjenci preferują tradycyjne wizyty, podczas których mogą nawiązać bezpośrednią relację z lekarzem, a także otrzymać bardziej szczegółowe badanie fizyczne.
  • W niektórych obszarach Polski nadal występują problemy z infrastrukturą telekomunikacyjną, co może utrudniać korzystanie z usług telemedycznych.
  • W niektórych przypadkach diagnoza i leczenie zdalne może być ograniczone i nie zawsze możliwe, szczególnie w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu fizycznego z pacjentem.

Podsumowując, cyfryzacja medycyny przynosi szereg korzyści, ale wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, które warto brać pod uwagę i rozwijać odpowiednie rozwiązania, aby telemedycyna mogła działać skutecznie i bezpiecznie dla wszystkich pacjentów.