Gmina Międzyzdroje podała do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich w pierwszym półroczu 2023 roku.