Gminy Międzyzdroje i Golczewo, wspólnie z Powiatem Kamieńskim, będą realizowały program pilotażowy „Transport na życzenie”, finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ze środków Unii Europejskiej.

Pod koniec czerwca podpisane zostały umowy partnerskie, określające zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron, w związku ze wspólną realizacją zadania.

Przedmiotem projektu jest utworzenie dyspozytorni na terenie powiatu kamieńskiego oraz świadczenie usługi transportu na życzenie, przez wybranych przewoźników, na terenie gmin Międzyzdroje i Golczewo. Wiodącym celem projektu jest integracja transportu kolejowego i usług przewozów okazjonalnych. Transport na życzenie będzie stanowił m.in. środek komunikacji dowożący pasażerów na kolej. Opcja transportu na życzenie będzie także jednym ze sposobów dojazdu do lekarza, do szkoły, do urzędu czy pracy. Oferta kierowana jest również do osób dojeżdżających do pracy w Szczecinie, Świnoujściu, Wolinie, Kamieniu Pomorskim, czy innych miejscowościach, do których dostęp zostanie ułatwiony dzięki usłudze transportu na życzenie.

Usługa będzie świadczona wzdłuż określonych tras, tj.: na terenie gminy Golczewo, trasa: Golczewo – Wysoka Kamieńska (przez miejscowości Samlino, Niemica, Koplino, Dargoszewo, Kozielice oraz Baczysław, Kretlewo, Gadom i Kłęby), a na terenie gminy Międzyzdroje, trasa: Międzyzdroje – Lubin (przez miejscowości Wicko i Wapnica). Połączenia będą skoordynowane z kolejowym rozkładem jazdy. Każdy zainteresowany usługą będzie mógł telefonicznie lub za pomocą specjalnej, bezpłatnej aplikacji, zamówić transport na określonym odcinku. W tym celu Powiat Kamieński utworzy dyspozytornię, koordynującą połączenia na ustalonych trasach w gminach.

Realizacja pilotażowego projektu planowana jest w okresie od stycznia do grudnia 2022 r., obecnie trwa weryfikacja wniosków o dofinansowanie, złożonych przez gminy. Szacowany koszt zadania wyniesie ok. 1 mln zł i będzie sfinansowany w 95% ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPOWZ 2014 – 2020. Pozostała część kosztów ( 5% ) zostanie pokryta przez gminy, z wpływów z biletów.

źródło:
Powiat Kamieński