Zdegradowane, pełne dziur drogi czy stare i obłupane chodniki w centrum Kamienia Pomorskiego niebawem przejdą do historii! Wszystko dzięki porozumieniu Gminy Kamień Pomorski, która wraz z Powiatem Kamieńskim przy wsparciu z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmieni oblicze centrum miasta! Do 2022 roku sześć ulic w centrum zupełnie zmieni swój wizerunek. Na drogach pojawi się kostka brukowa podkreślająca zabytkowy charakter miasta.

Uzyskane dofinansowanie do tej inwestycji jest przykładem dobrej współpracy jaką osiągnęliśmy. Kamieńskie ulice nabiorą nowego blasku, tym bardziej, że teren który będzie poddany modernizacji obejmuje serce miasta. Nie bez znaczenia jest też bliskość katedry wokół której także pojawi się nowa infrastruktura – zaznaczył Starosta Józef Malec.

Wszystko za sprawą Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach którego według ogłoszonych wyników naboru, Powiat Kamieński w porozumieniu z Gminą Kamień Pomorski uzyskał blisko 2 mln dofinansowania na modernizację ulicy Basztowej, Strzeleckiej, Plac Katedralny wraz z częścią ulicy Żeromskiego. Całe zadanie wyceniono na prawie 4 mln złotych. W tym wypadku dofinansowanie wyniosło 50%. Na drogach pojawi się kostka brukowa podkreślająca zabytkowy charakter miasta.

Podziękowanie z mojej strony należy się przede wszystkim Panu Wojewodzie oraz Radnym Gminnym, którzy do końca wierzyli w moje słowa. Dziękuję również Panu staroście, całemu Zarządowi Powiatu Kamieńskiego i radnym za to, że widzieli potrzebę realizacji tego zadania. Nie mam wątpliwości, ze modernizacja ulic w samym centrum miasta sprawi, że znacząco zmieni się wizerunek Kamienia Pomorskiego zarówno dla mieszkańców jak i przybywających do nas gości – powiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Gmina Kamień Pomorski w ramach poprzedniego naboru uzyskała pozytywną decyzję o dofinansowaniu przebudowy ulicy Gryfitów oraz Piastowej na kwotę 600 tys. złotych. Obecnie w mieście trwają prace związane z modernizacją ulicy Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej. Inwestycja to blisko 4 mln złotych, a 60% tej kwoty pochodzi z dofinansowania z budżetu Państwa.

– Chciałbym w imieniu Mieszkańców serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Stanisławowi Kuryłło, radnym powiatu kamieńskiego oraz radnym gminy, klubu Nasza Gmina Nasz Powiat za to, że po wielu latach doczekają się przebudowy ulic w samym centrum miasta. Cieszy mnie ten fakt tym bardziej, że od kiedy zostałem radnym powiatu stale zabiegałem o przebudowę tych ulic przez samorząd powiatowy we współpracy z Gminą. Jesteśmy w połowie kadencji, a już tak wiele wspaniałych inwestycji na naszym terenie. Jeżeli chodzi o inwestycję drogową na ,,Starym Mieście’’ w Kamieniu Pomorskim cieszy tym bardziej to, że przebudowa będzie polegała na zmianie nawierzchni wraz ze sposobem użytkowania czyli będzie tak jak powinno być w strefie objętej kuratelą konserwatora zabytków a jednocześnie estetycznie i przyjaźnie dla mieszkańców, bo w końcu rynek największego miasta w powiecie to wizytówka całego powiatu. Mieszkańcy wielokrotnie na spotkaniach, czy podczas rozmów ze mną domagali się remontu tych ulic. Jestem zadowolony, że mogłem spełnić swoją obietnicę wyborczą. Cieszę się, że obecny Burmistrz bierze pod uwagę głos Mieszkańców i że potrafi pozyskać już tak pokaźne środki finansowe na przebudowę naszych dróg i ulic co powoli widać a w kolejce czekają następne inwestycje – podkreślił członek Zarządu Powiatu, radny Krzysztof Kronenberg.

Modernizacja wszystkich dróg ma zakończyć się w 2022 roku. Łączny koszt przebudowy ulic Dworcowej, Jedności Narodowej, Zdrojowej, Piastowej, Gryfitów, Plac Katedralny, Strzeleckiej, Basztowej i część ulicy Żeromskiego pochłonie ponad 9 mln złotych. Samorządowi na wszystkie te prace udało się uzyskać zewnętrzne dofinansowania.