Gmina Wolin otrzymała dofinansowanie w kwocie 150 tysięcy złotych na szkolenia dla mieszkańców w programie „Ja w internecie”.  W programie nie był wymagany wkład własny, dofinansowanie wynosi bowiem 100 procent. 

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej. W ramach środków grantu zakupiony zostanie również nowy sprzęt komputerowy do gminnych placówek oświatowych.

Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Szczegółowe zasady naboru uczestników szkoleń i regulamin projektu zaprezentujemy już wkrótce. Na terenie Gminy Wolin projekt realizować będzie partner projektu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo w rozwoju z siedzibą w Wolinie.

źródło:
UM w Wolinie