Najprawdopodobniej pod koniec sierpnia woliński samorząd ogłosi przetarg na przebudowę ulicy Marii Konopnickiej w Wolinie! Burmistrz Ewa Grzybowska pozyskała na ten cel środki z Agencji Gmina Wolin z kolejnymi środkami! Będzie modernizacja ulicy Marii Konopnickiej. 3,6 mln złotych dofinansowania z pewnością zmieni wizerunek mocno zniszczonej drogi.

Inwestycja będzie obejmowała przebudowę drogi, w tym ciągów pieszych wraz z przebudową infrastruktury podziemnej tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz budową systemu odprowadzania wód deszczowych i oświetlenia ulicznego. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 3,6mln zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.