Dofinansowanie w wysokości 230 000 zł pozyskane zostało na remont mostu obrotowego na cieśninie Dziwna w Wolinie. Cała inwestycja kosztować będzie w sumie ok. 420 000 zł. Środki zewnętrzne dla Gminy Wolin przyznane zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”. Inicjatorem wniosku był ZGKiM pod kierownictwem pana Adama Celińskiego.

Zakres inwestycji to wykonanie projektu i montaż szaf sterowniczych, jako kluczowych elementów związanych ze sterowaniem mechanizmem obrotowym mostu. Ponadto wprowadza się zakres polegający na wymianie istniejącej sygnalizacji drogowej, szlabanów oraz uzupełnieniu oznakowania na moście. Zainstalowane zostaną zapory typu U-13a (4szt.), sygnalizatory dwukomorowe (2szt.), pionowe znaki drogowe (11szt.), wykonane zostanie oznakowanie poziome jezdni na długości ok. 205,89m.

Wszystkie wymienione elementy mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku zamykaniem mostu dla ruchu kołowego, na czas otwierania szlaku wodnego.