Wójt Gminy Świerzno informuje, iż od 3 do 14 września w gminie inwentaryzacji zostaną poddane wszystkie budynki – zamieszkałe, letniskowe, gospodarcze, itp. Inwentaryzowany będzie również azbest zmagazynowany.

Właściciele nieruchomości są proszeni o udostępnienie posesji do wykonania zleconych prac oraz przygotowanie numerów działek ewidencyjnych swoich nieruchomości. Ponadto właściciele proszeni są o zamknięcie zwierząt domowych. Ankieterzy wykonujący pomiar będą posiadali stosowne upoważnienia – informuje wójt Radosław Drozdowicz.