Gmina Dziwnów wystawia na sprzedaż 19 kuchni węglowych Katarzyna znajdujących się w budynku przy ulicy Marynarki Wojennej w Dziwnowie. Kuchnie wyprodukowano w 2016 roku. 

Jak informują urzędnicy, przenośna, metalowa kuchnia węglowa „Katarzyna” jest przystosowana do spalania paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, drewno), przeznaczona jest do użytkowania w gospodarstwach domowych. Posiada piekarnik, którego drzwiczki mają dużą szybę z termometrem. Wszystkie elementy kuchni jak: przód, ściany boczne, piekarnik, drzwiczki popielnika i schowka, wykonane są z blachy stalowej emaliowanej w kolorze białym. Kuchnia posiada podgrzewacz do otrzymywania ciepłej wody (rurowy wkład grzejny).

Kuchnie posiadają ślady użytkowania, zaleca się oględziny przed założeniem oferty. Ruchomości można oglądać na ul. Marynarki Wojennej 10 C w dniach 21-23 marca po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny oględzin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dziwnowie tel. 91 381 30 88.

Ofertę na 19 kuchenek należy składać do 27.03.2018 r. do godziny 13:00 pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup majątku ruchomego – Kuchnia węglowa Katarzyna” w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w/w ruchomości. Ogłaszający zastrzega sobie prawo, swobodnego wyboru oferty, w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.