Nie tylko ulice Plac Katedralny, cześć Żeromskiego, Strzelecka oraz Basztowa zmienią swój wizerunek. Jest także przetarg na przebudowę zdegradowanych ulic Gryfitów oraz Piastowej. Inwestycja dzięki staraniu gminy również uzyskała dofinansowanie 600 tys. złotych.

Przebudowa ulicy Gryfitów i Piasowej przewiduje wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki granitowej rzędowej ciętej, koloru szarego, przebudowę nawierzchni chodników z płytki betonowej i granitowej oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej. Przy obydwu ulicach zostanie także rozbudowana sieć oświetlenia ulicznego.

W ramach przebudowy zmieniona zostanie także organizacja ruchu.