Ponad milion złotych trafi na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Pomorza Zachodniego. Blisko 100 tys. złotych z tej sumy trafi na teren powiatu kamieńskiego. Z dofinansowania będą się cieszyć parafie w Kamieniu Pomorskim, Jarszewie, Świerznie oraz gmina Kamień Pomorski. 

Niedawno udało nam się wspomóc zachodniopomorskie zabytki dużym zastrzykiem środków unijnych, ponieważ ponad 45 mln zł pomogło odmienić 26 obiektów. Teraz sięgamy po fundusze z budżetu województwa, które stanowią stałe wsparcie dla osób i instytucji dbających o nasze perełki architektury. Na liście dotowanych obiektów jest ponad 60 pozycji, tym samym pokazuje to, jak wielkie są potrzeby – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.  

Ze wsparcia korzystają gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.  Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie mogła przekroczyć 40 tys. zł.

Beneficjencie z terenu Powiatu Kamieńskiego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ottona – Kamień Pomorski – zespół katedralny – kościół katedralny pw. św. Jana Chrzciciela (XII-XX w.): remont dachu nawy głównej – etap I – kontynuacja remontu wieży (XVI-XX w.): ściana wschodnia – 40 tys. zł.

Gmina Kamień Pomorski – Wrak drewnianego XIX-wiecznego żaglowca znajdującego się w Kamieniu Pomorskim: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku oraz stabilizacja konstrukcyjna jego części składowych – etap II konserwacja i złożenie elementów wraku – 30 tys. zł.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Jarszewo – Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego
pw. Narodzenia NMP w Jarszewie – prace ratunkowe – III etap ostatni – 15 tys. zł.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Świerzno – Wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Świerznie – 12 tys. zł.