Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale kilka jaskółek… może uczynić potworny bałagan w oknach i na parapetach mieszkań w blokach. To jednak nie powód, aby niszczyć gniazda tych pożytecznych ptaków! Za niszczenie ptasich gniazd w okresie lęgowym grozi grzywny, ograniczenia wolności; a jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, kara pozbawienia wolności może wynieść 2 lata! W internecie można przeczytać sporo artykułów na temat spraw, które trafią z tego powodu przed oblicze sądu.

Na ulicy Plac Katedralny 3 do jednej z sąsiadek nie dociera, że nie wolno niszczyć gniazd w trakcie lęgu. Kobieta stwierdziła, że będzie niszczyć bo jej śmierdzi i niech Ksiądz Proboszcz sobie wyhoduje u siebie w oborze czy plebani – relacjonuje jedna z naszych Czytelniczek.

Niszczenie gniazd jaskółek to oczywiście przestępstwo i barbarzyństwo – tym bardziej, że można z tym problemem poradzić sobie w sposób humanitarny i ekologiczny. Niemalże wszystkie występujące w Polsce gatunki ptaków podlegają ochronie.

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody, w stosunku do dziko żyjących zwierząt obowiązuje zakaz niszczenia ich gniazd, miejsc rozrodu itd. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych przy braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie populacji tych gatunków i ich siedlisk, można z obiektów budowlanych i terenów zieleni usuwać gniazda ptaków, ale wyłącznie od 16 października do końca lutego, czyli poza okresem lęgowym.

Ustawa zabrania nieuzasadnionego bądź niehumanitarnego zabijania zwierząt, znęcania się nad nimi, zadawania bólu i cierpienia. Za taki czyn uznaje się nie tylko usuwanie ptasich gniazd. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności; a jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, kara pozbawienia wolności może wynieść 2 lata. Sąd może także orzec nawiązkę na cel ochrony przyrody.

Nieznajomość prawa lub uzasadnienia w rodzaju „bo jaskółki brudzą ściany” lub „trzeba było wykonać remont” nie są brane pod uwagę jako okoliczności łagodzące lub usprawiedliwiające. Niszczenie ptasich gniazd w okresie lęgowym jest przestępstwem, a obywatelskim obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu policji. Przestępstwo takie jest ścigane z urzędu, a to znaczy, że wszczęcie i kontynuowanie postępowania karnego jest wyrazem realizacji interesu ogólnospołecznego i nie wymaga ani inicjatywy, ani współdziałania ze strony osób pokrzywdzonych.